จอดรถฟรีที่สนามบินดอนเมือง ปีใหม่นี้ !
จอดรถฟรีที่สนามบินดอนเมือง ปีใหม่นี้ !

ปีใหม่นี้หากใครที่มีแพลนเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปพักผ่อนด้วยเครื่องบินโดยสารภายประเทศ แต่กังวลเรื่องที่จอดรถ วันนี้มีข่าวดีมาฝากเพราะท่าอากาศยานดอนเมืองให้บริการจอดรถฟรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 รองรับได้มากเพราะให้จอดได้ถึง 6 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 : ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น
จุดที่ 2 : อาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (เฉพาะชั้น 2 และ 3)
จุดที่ 3 : ลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้นและคลังสินค้า 3
จุดที่ 4 : ลานจอดรถยนต์คลังสินค้า 4
จุดที่ 5 : ลานจอดรถหน้าคลังสินค้า 1
จุดที่ 6 : ฝ่ายสนามบินและอาคาร


By Sun1 : www.condothai.com